ازش متنفر بود. بعد از آن همه سال. حرفی بود که نمیتوانست به کسی بگوید که نزدیک بود چه بلایی سرش بیاورد. درستش این که رویش را نداشت. سنش به مدرسه قد نمیداد...ولی آن خاطره ی بد به محض دیدنش میامد جلوی چشم هایش... 

#هیس_دخترها_فریاد_نمیزنند

منبع اصلی مطلب : زیزیگلو
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : پس از سالها